สัมพันธไมตรี ไทย-เดนมาร์กในรอบสี่ศตวรรษ

สัมพันธไมตรี ไทย-เดนมาร์กในรอบสี่ศตวรรษ

สัมพันธไมตรี ไทย-เดนมาร์กในรอบสี่ศตวรรษ จัดพิมพ์เนื่องในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินเปิดการแสดงนิทรรศการพิเศษ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ ระหว่างการเสด็จฯ เยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของราชวงศ์เดนมาร์ก - Thai-Danish Relations Through Four Centuries in both English and Thai language was produced along with an exhibition with the same name that opened on 8 February 2001

500.00฿

The product is out-of-stock

ซึ่งนิทรรศการและสื่่อสิ่งพิมพ์ชุดนี้จะนำเสนอเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของประเทศไทย ตลอดจนพัฒนาการต่างๆในประเทศเดนมาร์กอันมีความเกี่ยวเนี่องกันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเสด็จฯเยือนในครั้งนี้

 

Thai-Danish Relations Through Four Centuries

This booklet in both English and Thai language is a collector’s item. It was produced along with an exhibition with the same name that opened on 8 February 2001 at the National Museum Bangkok to mark the State Visit by the Danish

Royal Family. “Thai-Danish Relations through Four Centuries” at the National Museum,Bangkok. As a background for the main theme,the exhibition as well as this publiation presents a brief outline of Thai history

along with relevant developments in Denmark.

The exhibtion and this booklet was produced by Dr. Phil. Jesper Trier with assistance from Peder Joergensen, Sigurd Rambusch and Gregers Moller.

A4 size, 44 pages, soft cover.
Printed by Scand-Media Corp., Ltd.

Please note: Only a few books left!

Share
Posted in