สแกนด์-มีเดีย คอร์ปอเรชั่น Scand-Media Corp., Ltd.

สแกนด์-มีเดีย คอร์ปอเรชั่น Scand-Media Corp., Ltd.

Scand-Media is a creative design company, a publishing house, and a provider of e-publications and e-news letters.

Currently unavailable

Directories

บริษัท สแกนด์-มีเดีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด Scand-Media Corporation Limited เป็นบริษัทออกแบบสิ่งพิมพ์ ผู้พิมพ์โฆษณา ผู้จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์อิเล็คโทรนิกส์ และวารสารอิเล็คโทรนิกส์ ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นบริษัทต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย

กลุ่มบริษัท สแกนด์-มีเดีย คอร์ปอเรชั่น ประกอบด้วยบริษัทในเครือ 3 บริษัทที่มีภารกิจที่แตกต่างกัน ดังต่อไปนี้
– สแกนด์-มีเดีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมงานกับ บริษัทต่างชาติและองค์การระหว่างประเทศ ในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์คุณภาพสูง ในราคาที่สมเหตุสมผล
– สแกนด์เอเซีย พับลิชชิ่ง จำกัด เป็นผู้พิมพ์โฆษณา วารสารสแกนด์เอเซีย (ScandAsia) เว็บไซต์สแกนด์เอเซีย และคู่มือชาวต่างชาติ สแกนด์เอเซีย (ScandAsia Expat Guide)
– สแกนดิเนเวียน พับลิชชิ่ง จำกัด ผลิตวารสาร สิ่งพิมพ์แบบครบวงจร ให้กับ บริษัท สมาคม และองค์กรต่างชาติ ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ตั้งแต่การขายโฆษณา การจัดทำต้นฉบับ การถ่ายภาพ ออกแบบสิ่งพิมพ์ และการจัดพิมพ์
– สแกนดิเนเวียน พับลิชชิ่ง จำกัด ผลิตวารสารสิ่งพิมพ์อิเล็คโทรนิกส์จัดส่งทางอี-เมล์ สำหรับบริษัทห้างร้าน รวมทั้งการสร้างเว็บไซต์และโซเชี่ยลมีเดีย
– นอกจากนี้ เรายังจัดทำต้นฉบับ เขียนบทความ จัดหาภาพถ่ายให้กับสื่อมวลชนในกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย รวมทั้งสืบค้นข้อมูลสำหรับผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ และบริษัทต่างๆ รวมทั้งเป็นล่ามให้กับนักธุรกิจที่ต้องการคุยธุรกิจกับบริษัทในไทยด้วย

บริษัทฯ ถือว่าการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้าคือปัจจัยบ่งชี้ความสำเร็จที่สำคัญที่สุด สำหรับลูกค้าของเรา การร่วมงานกับกลุ่มบริษัทสแกนด์-มีเดีย เป็นเสมือนกับการมีหน่วยงานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ภายในองค์กรของตนเอง

 

ข้อมูลบริษัท
ปีที่ก่อตั้ง 1994 (สแกนด์-มีเดีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด)
รายได้ต่อปี (บาท) 30 ล้าน (รวมบริษัทในเครือ)
จำนวนพนักงานทั้งหมด 25

บริษัท สแกนด์-มีเดีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
211 ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 (ซอยมัยลาภ)
แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว
กรุงเทพมหานคร 10230
โทร. 02 943 7166-8
แฟ็กซ์. 02 943 7169

อีเมล์ คุณพัชรี และยา เวสท์ – patcharee.scandmedia@gmail.com
สุชญา บินนาราวี – suchaya.scandmedia@gmail.com

Scand-Media is a creative design company, a publishing house, and a provider of e-publications and e-news letters. The majority of our clients are foreign companies and organizations in Thailand.

The Group consists of three companies with different focus areas:
• Scand-Media Corp., Ltd. serves individual international companies and organizations with graphic material of high quality at competitive costs.
• ScandAsia Publishing Co., Ltd. publishes its own ScandAsia magazine, the ScandAsia website and a ScandAsia Expat Guide.
• Scandinavian Publishing Co., Ltd. produces magazines for member organisations and individual clients as a one-stop-service: Everything from advertisement sales to content writing, photography, design and print.
• Scandinavian Publishing Co., Ltd. also creates monthly email newsletters for individual companies including web and social media presence.
• We also write articles and photography for media in Scandinavia and provide research for television programmes and individual clients.

We see our customer service as a key to our success in the market. Working with Scand-Media is the closest you can get to having your own inhouse graphic design department.

Production includes, but is not limited to:
– Brochures
– Catalogs
– Leaflets
– Flyers
– Packaging
– Stationary
– Booklets
– Printed Ads
– Etc.

– Magazines
– Newsletters
– Yearbooks
– Annual reports
– Directories
– Reports
– Handbooks
– Etc

– Digital Print on Demand
(No minimum order require)
– Writing
– Editing
– Proof reading
– Translations
– Web Design
– Web Maintainance
– E-publications
– Email newsletters

 

Facts & Figures :
Year Established : 1994 (Scand-Media Corp., Ltd.)
Annual Turnover (baht) : 30 Million (The Group)
Total Employees : 25

Scand-Media Corporation Limited
211 Soi Prasert-Manukitc 29 (Soi Maiyalap)
Ladprao District, Chorakae Subdistrict
Bangkok 10230
Thailand
Tel. +66 2 943 7166-8
Fax. +66 2 943 7169

E-mail : Patcharee Lae-ya West – patcharee.scandmedia@gmail.com
Suchaya Binnarawee – suchaya.scandmedia@gmail.com

 

Share
Posted in

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*